کد CVV2 و تاریخ انقضاء

برای افزایش موجودی در سایت آذران وب، شما به یکی از کارت های شتاب که رمز اینترنتی(یا رمز دوم کارت) و cvv2 آن را دریافت کرده اید نیاز دارید.
در زیر مراحل دریافت این اطلاعات را برای معروفترین این کارت ها ذکر نموده ایم .

موارد مورد نیاز برای افزودن موجودی در سایت آذران وب :
- شماره 16 رقمی کارت بانکی که بر روی آن حک شده است.
- رمز دوم کارت .
- شماره کد CVV2 .
- تاریخ انقضای کارت .
 

کارت های بانک ملی ایران (ملی کارت ) :
دریافت رمز اینترنتی :  برای دریافت رمز اینترنتی به یکی از خودپرداز های بانک ملی مراجعه نموده و در قسمت تغیر رمز ، تغییر رمز دوم را انتخاب نمایید .
cvv2 : عدد 4 رقمی درج شده در پشت کارت است .

تاریخ انقضا : تاریخ انقضای ملی کارت 3 سال پس از تاریخ صدور آن است ( تاریخ صدور بر روی کارت درج شده است ) .

کارت های بانک ملت :
هر سه مورد، رمز اینترنتی - cvv2 و تاریخ انقضا از طریق خود پرداز دریافت خواهد شد - برای این کار به خود پرداز بانک ملت مراجعه نموده و تغیر رمز اینترنتی را انتخاب کنید . در پایان رسیدی شامل موارد یاد شده برای شما چاپ خواهد شد .

کارت های بانک پارسیان :
تاریخ انقضا بر روی کارت و cvv2  در پشت کارت درج شده است . (رمز اینترنتی را می بایست از دستگاه خود پرداز تغییر دهید)

برای دریافت رمز اینترنتی سایر بانک ها می توانید به صورت مشابه از دستگاه های خود پرداز بانک مربوطه اقدام کنید .
در زیر این عملیات به صورت تصویری نمایش داده شده است . 

برای دریافت مشخصات فوق از بانک صادر کننده کارت ، می توانید به روش زیر عمل کنید :
اگر شما سایر مشخصات را برای پرداخت آنلاین ندارید؛ به آسانی می توانید با مراجعه به یکی از  دستگاههای ATM یا  خودپرداز بانک صادر کننده کارت؛ این مشخصات را دریافت کنید. ( عملیات دریافت رمز دوم تنها بر روی دستگاههای خودپرداز بانک صادر کننده فعال است؛ یعنی اگر کارت شما مربوط به بانک ملی است، بایستی برای دریافت این مشخصات به خودپردازهای همان بانک مراجعه کنید ) . نحوه ی تعیین رمز دوم یا همان رمز اینترنتی و دریافت تاریخ انقضا و کد CVV2 در تصاویر زیر عملاً توضیح داده شده است.