راهنمای تغییر رمز عبور

 
 

     راهنمای تغییر پسورد ایمیل

- پس از login ، از منوی عمودی واقع در سمت چپ صفحه، مطابق شکل زیر ، روی آیکن "Setting" کلیک کنید.

 

در بخش user  :
-  در کادر Current Password رمز عبور پیشین را وارد نمایید.
- در کادر  New Password رمز عبور جدید را وارد نمایید.
- در کادر Confirm Password رمز عبور جدید را مجدداً وارد نمایید.
- مطابق شکل زیر، بر روی دکمه save کلیک کنید تا تغییرات ذخیره شود .