ایجاد و بازگردانی backups

ایجاد و بازگردانی backup

برای ایجاد و باز گردانی backupگزینه ی Create/Restore Backups را انتخاب نمایید.
صفحه ی زیر را مشاهده خواهید نمود

1.پشتیبان گیری از اطلاعات

در این قسمت شما با انتخاب آیتم های مورد نظرخود می توانید نسبت به پشتیبان گرفتن از اطلاعات خود اقدام نمائید.( توجه داشته باشید که هر کدام از مواردی که شما انتخاب کرده اید ، سیستم برای شما پشتیبان می گیرد).

2.بازیابی اطلاعات

در قسمت Select a file to Restore ، در باکس قرار گرفته در این قسمت ، فایلی را که می خواهید اطلاعات آن را برگردانید اتخاب و بر روی دکمه Select Restore Backup کلیک کنید.