ورود به کنترل پنل دایرکت ادمین

ورود به کنترل پنل DirectAdmin

برای ورود به مدیریت هاست خود باید در قسمت Address Bar صفحه خود این آدرس را وارد نمائید:
HTTP://www.Domain Name:2222
بعد از ورود به این آدرس شما صفحه مانند زیر مشاهده می نمائید.
بعد از ورود نام کاربری و کلمه عبور در صورتی که مشکلی در اطلاعات وارد شده از طرف شما وجود نداشته باشد صفحه ای مانند زیر مشاهده می نمائید: