فعال نمودن Net. و PHP و Script های دیگر

فعال نمودن Net. و PHP و Script های دیگر :

پس از ورود به کنترل پنل از منو های موجود مطابق تصویر پایین Tool Box >Tools را انتخاب نمایید.
برای ادامه بر روی Scripting Manager کلیک کنید .
- در صورتی که هر نوعی از Script ها روی هاست شما فعال باشد آن گزینه مطابق شکل زیر (ASP.NET) نشان داده می شود. روی Script موردنظر کلیک کنید.
سپس ، نام وب سایت خود را انتخاب کرده و برای فعالسازی اسکریپت مورد نظرتان روی گزینه "Enable" کلیک کنید.
در صورتی که بخواهید اسکریپت مورد نظر را غیر فعال کنید نیز پس از انتخاب نام وب سایت خود، روی گزینه "Disable" کلیک نمائید.