Untitled Document چگونگی راه اندازی outlook 2013

راه اندازی outlook 2013

 1- ابتدا منو File را انتخاب کرده و بر روی گزینه Add Account کلید نمایید
2- در این بخش گزینه دوم manual Setup را انتخاب نمایید.
3- در این بخش هم گزینه سوم POP or IMAP را انتخاب نمایید.
4- در این بخش همانند تصویر فیلد های مورد نظرا تکمیل نمایید.
دقت داشته باشید،ایمیلی را که وارد می کنید قبلا در web mail ایجاد کرده باشید و کلمه عبور و پسورد آن هم را وب میل هماهنگ باشد.
بعد از تکمیل گزینه ی more setting را انتخاب نمایید.
  دقت نمایید گزینه My outgoing server (SMTP) required authentication تیک دار باشد.
5 - دقت نمایید گزینه My outgoing server (SMTP) required authentication تیک دار باشد.
6 - در این قسمت لازم به تغییری در pop3 نیست.
پورت smtp به طور پیش فرض 25 می باشد که می توانید هم از همین پورت استفاده نمایید و هم از پورت 587
چنانچه قصد دارید با دریافت هر ایمیل، یک کپی از آن در وبمیل قرار گیرید در بخش Advanced چکباکس Leave a copy of message... را فعال نمایید
 7- برای اطمینان از درستی انجام کار و صحت اتصال پنجره ی Internet E-mail Setting را بسته و Test Account Settings را انتخاب نمایید.چنانچه هر دو نتیجه مشابه تصویر زیر، سبز رنگ بود، به این معناست که اتصال برقرار می باشد.