ورود به کنترل پنل دامین

مدیریت میلها در IPSWITCH

آدرس زیر برای مدیریت ایمیل ها می باشد :
http://mail.[نام دامین] /Iadmin
در این آدرس صفحه login به شکل زیر مشاهده می شود که با وارد کردن username & password ftp خود می توانیدlogin کنید.
صفحه ای به شکل زیر باز می شود.
که خصوصیات دامین در این صفحه قابل مشاهده است.
در منوی سمت چپ اولین لینک user administration می توان ایمیل ها را مدیریت کرد .این صفحه به شکل زیر می باشد:
همانطور که در تصویر دیده می شود شما می توانید لیست ایمیل های موجود خود را در این صفحه مشاهده کنید.

ایجاد ایمیل


برای ایجاد ایمیل جدید باید روی دکمه Add… کلیک کنید تا صفحه زیر باز شود :
و آدرس ایمیل جدید و پسورد را وارد کرده در صورتیکه بخواهیم دارنده این ایمیل به این بخش یعنی بخش
Admin دسترسی داشته باشد موارد List Administrator Permissions و Domain Administrator Permissions را تیک بزنید.
در انتها با کلیک روی دکمه save ایمیل جدید ساخته می شود.

حذف ایمیل


برای حذف ایمیل باید در صفحه قبل مقابل نام ایمیل مورد نظر تیک زده دکمه delete موجود در پایین صفحه را کلیک کنیم.

تغییر user ID یا password


اگر در صفحه ای که لیست اسامی ایمیل ها دیده می شود، روی نام هر یک از ایمیل ها کلیک کنیم صفحه ای به شکل زیر مشاهده می شود :
لینک های change password و Rename User ID برای تغییر ID و password می باشد.کلید save تغییرات انجام یافته را ذخیره می کند.

فوروارد نمودن ایمیل :


برای فوروارد نمودن ایمیل های خود به آدرس یا آدرسهای دیگر ، در بخش User Administration روی user موردنظر کلیک
کنید. صفحه user properties باز می شود. در این قسمت و در فیلد forwarding address ، آدرس موردنظر را وارد نمائید.
در صورتی که مایلید این ایمیل به آدرسهای دیگری نیز فوروارد شود، پس از وارد نمودن آدرس اول ، کاما گذاشته و آدرس بعدی را وارد نمائید . بعنوان مثال :
support@azaranweb.com,info@azaranweb.com
در صورتی که بخواهید ایمیلها ، هم به این آدرس و هم به آدرسهای دیگر ارسال شود کافیست یک نقطه در ابتدای آدرسهای فوروارد وارد نمائید. بصورت زیر :
.,support@azaranweb.com,info@azaranweb.com
- دقت کنید که برای فوروارد نمودن تمامی ایمیلها، باید عملیات فوق را برای تمامی یوزرهای خود (یوزرهای موجود در لیست user administration ) انجام دهید.