مدیریت فایل ها

مدیریت mysql

MySQL Management

در این قسمت شما می توانید مدیریت کامل بر روی بانکهای اطلاعاتی خود داشته باشد. با کلیک بر روی گزینه Download در هر ردیف شما می توانید اطلاعات مربوط به دیتابیس را دانلود کنید .
برای بازیابی اطلاعات در مواقعی که اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی شما دچار مشکل شده باشد،می توانید توسط فایلی که قبلا توسط گزینه Download، دانلود کرده اید در قسمت Upload a Database Backup ،با انتخاب نام پایگاه اطلاعاتی مورد نظر خود و انتخاب فایلی که قبلا دانلود شده، از روی سیستمتان با استفاده از دکمه Browse و فشردن دکمه Upload دیتابیس دانلود شده بر روی سیستم خودتان را جایگزین دیتابیس موجود بر روی هاست بکنید.

1.اضافه کردن دیتابیس جدید

1.در این قسمت نام بانک اطلاعاتی خود را وارد نمائید توجه داشته باشید که نام کاربری هاست شما به عنوان پیشوند به آن اضافه می شود
2.در این قسمت نام کاربری بانک اطلاعاتی خود را وارد نمائید توجه داشته باشید که نام کاربری هاست شما به عنوان پیشوند به آن اضافه می شود
3.در این قسمت کلمه عبور را برای نام کاربری خود تعریف می کنید
4. در این قسمت تکرار کلمه عبور را وارد می نمائید
1.Database Name
2.Database Username
3.Username Password
4.Confirm Password

2.phpMyAdmin

در این قسمت شما می توانید مدیریت کامل بر روی بانک های اطلاعاتی خود داشته باشید مانند ایجاد جدول برای هر دیتابیس،اضافه کردن اطلاعات ،ویرایش اطلاعات و ...