ورود به کنترل پنل smartermail

ورود به کنترل پنل smartermail

برای چک نمودن ایمیل بوسیله آدرس زیر وارد صفحه Smartermail می شویم بعنوان مثال :
http://mail.azaranweb.com
و سپس یوزرنیم و پسورد را وارد می نماییم.در واقع یوزرنیم همان ایمیل شما و پسورد همان پسورد ایمیل می باشد. و سپس Login را کلیک نمایید.
پس از آن منتظر بمانید تا صفحه کاملا باز گردد. پس از بالا آمدن کامل صفحه ایمیل های دریافتی در Inbox نمایش داده می شود .
برای نمایش محتویات و متن هر ایمیل بر روی نام ایمیل کلیک کنید تا باز شده نامه را در سمت دیگر مشاهده نمایید.
جهت Delete نمودن هر ایمیل می بایست آن ایمیل را انتخاب نمود و گزینه Delete را انتخاب نمود . ایمیل های حذف شده در
پوشهDeleted Items قرار می گیرند که برای حذف نهایی می بایست در آن پوشه نیز ایمیل ها را حذف نمود .