Untitled Document

ویرایش ماژول فرم ساز ویرایش 8

زمانی که در فرم شما ،به ایجاد یک آیتم مانند text field,text box و غیره اقدام می کنید ،کدی مانند کد زیر در قسمت html ایجاد می شود.
که کد فیلد در دو کد نشان داده شده قرار می گیرد.

چنانچه به هر دلیلی فیلد خود را حذف و دوباره ایجاد نمایید کد به صورت زیر در html نمایش داده می شود.
که همانطور که مشاهده می کنید دارای کد اضافی میباشد که در بالا با رنگ آبی نمایش داده شده است که می بایست آنها را نیز حذف نمایید.