عنوان صفحات

عنوان صفحات

پس از ایجاد صفحه باید تنظیمات مربوط به هر یک از صفحاتی که در مرحله قبل ایجاد کرده ایم را در این قسمت انجام دهیم.


برای انجام تنظیمات بر روی گزینه "جدید" کلیک کنید تا صفحه زیر باز شود.در این بخش پس از انتخاب زبان جهت تنظیمات صفحه مورد نظر "عنوان صفحه" و "کلمات کلیدی" (جهت قرار گرفتن در موتور های جستجو ) را وارد کنید.جهت ویرایش تنظیمات هر صفحه کافیست روی آیکن قلم کلیک کنید ، همچنین جهت حذف ساختار هر صفحه آن را انتخاب نموده و روی آیکن سطل بازیافت کلیک می کنیم.
نکته: جهت سایتهایی چند زبانه هستند می بایست جهت هر زبان عنوان صفحات را بصورت جداگانه تنظیم نمود.
بدین ترتیب می بایست زبان مورد نظر را انتخاب کرده و تنظیمات جدید را ایجاد کنیم.