بازیابی کلمه عبور در آذران وب

نام کاربری و کلمه عبور پنل آذران وب خود را فراموش کرده ام:

بازیابی کلمه عبور:

هنگامی که نام کاربری و کلمه عبور خود را فراموش نموده اید کافی است در سایت آذران وب در قسمت login گزینه ی آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید را انتخاب کنید.
در این حالت شما باید ایمیل معتبرتان را وارد کنید .
بعد از انتخاب دکمه ارسال لینکی برایتان ارسال خواهد شد.
با انتخاب لینک،نام کاربری و کلمه عبور پنل آذران وبتان به ایمیلتان می شود.