ورود به کنترل پنل

ورود به کنترل پنل

جهت دسترسی به نرم افزار مدیریت تحت وب بانک اطلاعاتی خود، ابتدا آدرس زیر را در قسمت آدرس بار صفحه خود وارد نمائید : www.yourdomain:7878 ویا http://adressIP:7878

به عنوان مثال : www.azaranweb.com:7878 و یا http://38.113.162.33:7878

* توجه نمائید در صورتی که دامین و بانک اطلاعاتی شما روی دو سرور مختلف قرار داشته باشند حتماً باید از طریق آدرس IP عمل نمائید.